Zvědaví pštrosi

Dva dokonale vycvičení pštrosi občas i poslechnou své jezdce. Většinu času však "obtěžují" svými nenechavými zobáky kolemjdoucí diváky k pobavení přihlížejících dětí i dospělých. Pozor: nejde o živé pštrosy !

Vhodné do průvodů nebo jako oživení tržiště, jarmarků, slavností či jiných společenských akcí.


Karnevalové pořady

Nabízíme zábavný program pro děti plný písniček, zpívání, tancování, her a soutěží, který se hodí právě na karnevaly v období Masopustu, oslavy Dne dětí, na závěr školního roku, na rozloučení s prázdninami apod.

Nejedná se pouze o diskotéku, dětem se věnujeme po celou dobu tohoto pořadu. Program v délce trvání 1,5 - 2 hodiny je vhodný do kulturních zařízení. Pro venkovní akce máme pořad Pojďme se bavit v délce 45 minut (viz Představení NA SLAVNOSTI)

Součástí karnevalu je naše kvalitní a výkonné nazvučení a pódiové dekorace.


Tatíček Masaryk

Ztvárnění postavy tatíčka Masaryka. Lze využít při organizaci různých oslav měst a obcí, při otevírání výstav apod. Představitel TGM je schopen veřejného mluveného projevu

Můžeme případně zajistit příjezd v historickém automobilu nebo na koni.